Bán lẻ: Bài phát biểu ngắn về Bán lẻ

Bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng để tiêu dùng cá nhân. Trong ba thập kỷ qua, nhiều thay đổi đã diễn ra trong môi trường bán lẻ. Khái niệm bánh xe bán lẻ giải thích những thay đổi tiến hóa trong bán lẻ.

Các nhà bán lẻ trong quá trình tiến hóa này phải đối mặt với ba giai đoạn gia nhập, giao dịch và dễ bị tổn thương. Sự phát triển biện chứng của bán lẻ nói rằng hai hình thức cạnh tranh khác nhau của bán lẻ hợp nhất với nhau thành một hiến pháp bán lẻ mới, một sự kết hợp của hai hình thức ban đầu.

Các cửa hàng bán lẻ được phân loại thành:

1. Cửa hàng bán lẻ

2. Nhà bán lẻ không lưu trữ.

Cửa hàng bách hóa, cửa hàng đặc biệt, siêu thị tạp hóa, siêu thị, cửa hàng giảm giá, nhà bán lẻ giảm giá và cửa hàng trưng bày là cửa hàng bán lẻ. Bán lẻ không cửa hàng bao gồm tiếp thị trực tiếp, bán hàng trực tiếp và bán hàng tự động.

Các nhà bán lẻ ngày nay buộc phải đưa ra các chiến lược tiếp thị hấp dẫn, do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành bán lẻ. Khách hàng mục tiêu giúp các nhà bán lẻ xây dựng phân công sản phẩm, thiết kế cơ sở cửa hàng, chọn công cụ quảng cáo, giá cả và xác định mức độ dịch vụ mong muốn.

Để phân biệt hình ảnh của công ty của nó với các đối thủ cạnh tranh, một nhà bán lẻ phải định vị công ty của mình. Các loại sản phẩm được xây dựng bởi các nhà bán lẻ phải phù hợp với mong đợi thị trường mục tiêu của họ. Một nhà bán lẻ cũng nên cẩn thận đặt yếu tố hỗn hợp tiếp thị khác (giá, địa điểm và khuyến mãi) để phù hợp với nhu cầu khách hàng mục tiêu của mình và các yêu cầu khác nhau đã thay đổi cách thức bán lẻ.

Xu hướng hiện nay trong bán lẻ bao gồm:

1. Sự xuất hiện của các hình thức bán lẻ mới,

2. Tuổi thọ ngắn hơn của các hình thức bán lẻ mới,

3. Tăng trưởng bán lẻ không lưu trữ,

4. Sự xuất hiện của các nhà bán lẻ siêu năng lực,

5. Tăng trưởng của trung tâm,

6. Đổi mới công nghệ, và

7. Hoạt động toàn cầu.