Protein có phải là polymer của axit amin không? - Đã trả lời!

Nhận được câu trả lời: Protein có phải là polymer của axit amin không?

Protein là thành phần quan trọng nhất của tế bào. Protein là những con ngựa làm việc của tế bào. Berzelius (nhà hóa học Thụy Điển) đặt ra thuật ngữ protein (Protios = giữ vị trí đầu tiên; từ Hy Lạp). Mulder (nhà hóa học người Hà Lan) đã chiết xuất các chất rất giàu nitơ từ các nguồn động vật và thực vật và tùy thuộc vào các tính chất được gọi là protein. Hơn một nửa trọng lượng khô của một tế bào là protein.

Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/Lysine_fisher_structure_and_3d_ball.svg.png

Thành phần đơn vị của protein trong axit amin. Vì vậy, chúng được gọi là polymer của axit amin. Các axit amin protein có một nguyên tử carbon trung tâm gọi là a-carbon; mà một nhóm carboxyl (- COOH) và nhóm amino (TINH 2 ) được đính kèm. Công thức chung có thể được biểu diễn dưới dạng công thức bóng và gậy và công thức chiếu Fischer (Hình 48.1). Vì nhóm amino được gắn vào a-carbon, các axit amin được gọi là a-amino axit. Nếu nhóm R- không tương đương với 'H' thì nguyên tử a-carbon được gọi là không đối xứng; a-amino axit là các hợp chất hoạt động hoặc quang học.

Các axit amin còn được gọi là các ion zwitter khác, vì các axit amin có cả nhóm carboxyl - và amino + cân bằng nhau. Chúng có thể phản ứng với axit và kiềm. Các hợp chất như vậy được gọi là các chất lưỡng tính, ví dụ, nếu alanine rắn (R = CH 3 ) được hòa tan trong nước, pH của dung dịch này sẽ xấp xỉ trung tính.

Bjerrum năm 1923 đã đề xuất thuật ngữ ion zwitter, bắt nguồn từ tiếng Đức 'zwitter' có nghĩa là lai:

Đơn vị cấu trúc cơ bản của protein là a-amino axit. Các protein là các hợp chất trọng lượng phân tử cao. Cấu trúc nguyên tử của phân tử protein thường có 30-33% 'C', 50% H, 9-11% 'O' và 7 đến 9% N với lượng nhỏ 'S'. Cấu trúc nguyên tử của hemoglobin là

C 2796 H 4592 O 832 N 812 S 8