Thành công sinh thái: Đặc điểm, loại hình và nguyên nhân của sự thành công sinh thái

Đọc bài viết này để tìm hiểu về các đặc điểm, loại và nguyên nhân của sự thành công sinh thái:

Thành công sinh thái là một quá trình chung đề cập đến sự thay đổi dần dần trong điều kiện môi trường và thay thế các loài cũ bằng những loài mới hơn.

Đặc điểm của sự thành công sinh thái:

1. Đây là một quá trình có hệ thống bao gồm sự thay đổi cấu trúc loài.

2. Những thay đổi mang tính định hướng và diễn ra như một hàm của thời gian.

3. Sự kế thừa xảy ra do những thay đổi trong môi trường vật lý và quần thể loài.

4. Những thay đổi có thể dự đoán được. Quá trình kế thừa là tự đi, cổ phần và khả thi về mặt sinh học.

5. Sự thay đổi cũng xảy ra do sự bùng nổ dân số của loài,

Các loại thành công sinh thái :

Có hai loại kế tiếp sinh thái:

1. Thành công chính:

Nó được đặc trưng như là giai đoạn phát triển ban đầu của một hệ sinh thái bắt đầu bằng việc tạo ra một cộng đồng trên một địa điểm mà trước đây không có sinh vật sống. Ví dụ, hình thành một số loại rừng nham thạch khô.

Hình ảnh lịch sự: 1.bp.blogspot.com/_eN8ADTTL9qY/TOd2bxxgoJI/AAAAAAAAON8/FnzMT3grKQc/s1600/DSC_1730.JPG

2. Thành công thứ cấp:

Nó được đặc trưng như là một giai đoạn tái lập một hệ sinh thái tồn tại trước đó nhưng đã bị phá hủy do một số thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, v.v. Ví dụ, Thảm thực vật phát triển một lần nữa đã bị phá hủy do lũ lụt.

Nguyên nhân của sự thành công sinh thái :

Sau đây là những nguyên nhân của sự thành công sinh thái:

1. Nguyên nhân ban đầu:

Nguyên nhân là những người chịu trách nhiệm cho môi trường sống bị phá hủy. Sự cố này xảy ra do các yếu tố sau:

(a) Yếu tố khí hậu:

Chẳng hạn như gió, tiền gửi, xói mòn, hỏa hoạn, vv

(b) Yếu tố sinh học:

Chẳng hạn như hoạt động khác nhau của các sinh vật.

2. Nguyên nhân liên tục:

Nguyên nhân là những người chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong các tính năng thay đổi dân số của một khu vực. Những yếu tố đó là:

(a) Di chuyển để an toàn chống lại tập hợp bên ngoài.

(b) Di cư do công nghiệp hóa và đô thị hóa.

(c) Là một bước phản động chống lại các vấn đề địa phương.

(d) Cảm giác cạnh tranh

3. Ổn định nguyên nhân:

Nguyên nhân mang lại sự ổn định cho cộng đồng. Những yếu tố đó là:

(a) Độ phì nhiêu của đất

(b) Điều kiện khí hậu của khu vực

(c) Sự phong phú sẵn có của khoáng sản, vv