Danh sách kiểm tra để lựa chọn các cơ quan quảng cáo

Danh sách kiểm tra để lựa chọn các cơ quan quảng cáo!

Một công ty nên hiểu rõ các mục tiêu truyền thông của mình, trước khi bắt đầu chọn một đại lý. Ví dụ, một công ty Cola có thể ưu tiên nhiều hơn cho tài năng sáng tạo của các cơ quan tương lai, trong khi một công ty nội thất có thể chú trọng hơn vào lựa chọn phương tiện để có thể đạt được chi phí thấp nhất cho hàng nghìn quảng cáo sản phẩm trắng đen đơn giản của họ.

Hình ảnh lịch sự: resource.newhomesource.com/uploadedImages/NewHomeSource/Resource_Center/edium.jpg

Một công ty có thể sàng lọc các quảng cáo trên nhiều phương tiện khác nhau và xác định những quảng cáo mà họ cho là xuất sắc theo quan điểm của họ để đạt được mục tiêu, giao tiếp của khách hàng. Công ty hợp tác với các cơ quan thực hiện các quảng cáo đó để xem liệu một trong số họ có thể giúp công ty đạt được các mục tiêu truyền thông hay không.

Khi cơ quan giao ban, danh sách kiểm tra sau đây có thể được sử dụng:

tôi. Lịch sử sản phẩm: bán hàng, thị phần, xu hướng, giá cả, cạnh tranh, các chiến dịch trong quá khứ.

ii. Các tính năng và lợi ích của sản phẩm: lợi thế và bất lợi cạnh tranh của sản phẩm

iii. Mục tiêu: mục tiêu tiếp thị và truyền thông của sản phẩm.

iv. Đối tượng mục tiêu: họ là ai, động cơ và tiêu chí lựa chọn của họ.

v. Thời khóa biểu: khi yêu cầu thuyết trình đại lý và khi chiến dịch được lên kế hoạch bắt đầu.

vi. Ngân sách: có bao nhiêu tiền, điều này có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của phương tiện truyền thông.

vi. Phân tích trình bày cơ quan phụ thuộc vào sáu câu hỏi chính

vii. Làm thế nào tốt là sáng tạo / phương tiện truyền thông / nghiên cứu công việc?

viii. Cơ quan có những người mà công ty nghĩ rằng nó có thể làm việc với?

ix Tài khoản của công ty có vẻ quan trọng đối với cơ quan?

x. Nền tảng của cơ quan là gì? Khách hàng của nó là ai? Bao lâu nó đã làm việc với họ? Là danh sách khách hàng đang phát triển hoặc ký hợp đồng? Nó đã làm việc với một khách hàng trong danh mục sản phẩm mà công ty đang ở? Và nếu mất tài khoản, tại sao nó lại mất tài khoản?

xi. Là cơ quan một cơ quan dịch vụ đầy đủ hoặc hợp đồng một số chức năng như, nghiên cứu phương tiện truyền thông?

xii. Cơ quan tính phí gì? Có tính phí cũng như hoa hồng?

Quy trình lựa chọn như sau:

1. Xác định yêu cầu 4 Xây dựng danh sách nhóm cơ quan

2. Thông tin xác thực của các cơ quan

3. Phát hành ngắn gọn cho các cơ quan niêm yết ngắn

tôi. Thuyết trình đầy đủ

ii. Phân tích cao độ

iii. Chọn người chiến thắng

iv. Đồng ý chi tiết hợp đồng

v. Công bố người chiến thắng