Bạn hiểu gì về thuật ngữ 'Bố cục' trong Quảng cáo?

Bố cục có thể được định nghĩa là sự sắp xếp của các yếu tố quảng cáo khác nhau như minh họa, vấn đề văn bản, sản phẩm và tên của công ty. Một quảng cáo tốt là sự kết hợp của cả bản sao và nghệ thuật.

Hình ảnh lịch sự: 4.bp.blogspot.com/ Hay07kfEQ1eOM/10.jpg

Một copywriter chịu trách nhiệm cho các từ, nghĩa là bản sao, trong khi giám đốc nghệ thuật chịu trách nhiệm cho các minh họa và bố cục. Do đó, copywriter và giám đốc nghệ thuật phải làm việc chặt chẽ, trong khi trước đây hình dung quảng cáo, cái sau mang lại sự trực quan hóa thành hiện thực.

Bố cục phải được chuẩn bị tách biệt với bản sao và phải chỉ ra loại được sử dụng, lượng không gian được phân bổ, đường viền được sử dụng và vị trí chính xác của hình minh họa, nếu có, được đưa vào. Bố cục là một kế hoạch của một quảng cáo và làm cho công việc của máy in dễ dàng hơn.

Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị bố cục sẽ là chỉ ra trên một tờ giấy kích thước chính xác của quảng cáo vì một lỗi nhỏ nhất về kích thước có thể cần phải phân tách. Hướng dẫn nên được đưa ra cẩn thận và nên càng đầy đủ càng tốt.