Suy thoái đất: Ý nghĩa, nguyên nhân và phòng chống thoái hóa đất

Đọc bài viết này để tìm hiểu về ý nghĩa, các yếu tố chịu trách nhiệm, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát suy thoái đất:

Sự thay đổi tính chất và chất lượng của đất ảnh hưởng xấu đến độ phì nhiêu của nó được gọi là Suy thoái.

Hình ảnh lịch sự: vi.wikipedia.org/wiki/File:Karst_following_phosphate_mining_on_Nauru.jpg

Suy thoái đất là hậu quả chính của sự can thiệp trực tiếp vào các hoạt động của con người trong hiện tượng tự nhiên.

Suy thoái đất có nghĩa là:

1. Mất độ phì tự nhiên của đất vì mất chất dinh dưỡng.

2. Thảm thực vật ít

3. Thay đổi tính chất của đất.

4. Ô nhiễm tài nguyên nước từ sự ô nhiễm của đất qua đó nước quét vào mặt đất hoặc chảy xuống các vùng nước.

5. Thay đổi điều kiện khí hậu do không cân bằng được tạo ra trong môi trường.

Nguyên nhân gây suy thoái đất :

(a) Phá rừng:

Phá rừng đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn do nhu cầu gỗ, nhiên liệu và lâm sản ngày càng tăng dẫn đến suy thoái tài nguyên đất.

(b) Tăng nặng:

Quá mức liên quan đến việc ăn quá nhiều cỏ và cây xanh khác bởi gia súc. Nó dẫn đến giảm sự phát triển của thảm thực vật, giảm sự đa dạng của các loài thực vật, sự phát triển quá mức của các loài thực vật không mong muốn, xói mòn đất và suy thoái đất do sự di chuyển của gia súc.

(c) Thực hành nông nghiệp:

Các tập quán nông nghiệp hiện đại, sử dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu đã làm suy giảm chất lượng tự nhiên và độ phì nhiêu của đất canh tác.

(d) Công nghiệp hóa:

Sự phát triển của các ngành công nghiệp cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước dẫn đến nạn phá rừng và sử dụng đất quá mức theo cách mà nó đã mất đi chất lượng tăng dần tự nhiên.

(e) Đô thị hóa:

Gia tăng dân số và nhu cầu cho nhiều khu dân cư và khu vực thương mại cũng là một trong những lý do dẫn đến suy thoái đất.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát suy thoái đất :

Sau đây là một số thực hành để kiểm soát suy thoái đất:

1. Nông nghiệp dải:

Đó là & thực hành trong đó cây trồng được gieo trong các dải thay thế để ngăn chặn sự di chuyển của nước.

2. Luân canh cây trồng:

Đây là một trong những thực hành nông nghiệp trong đó các loại cây trồng khác nhau được trồng trong cùng một khu vực theo hệ thống luân canh giúp bổ sung đất.

3. Hình thành sườn và luống:

Xói mòn đất là một trong những yếu tố gây ra suy thoái lad. Nó có thể được ngăn chặn bằng cách hình thành sườn núi và luống trong quá trình tưới mà ít bị chảy ra.

4. Xây dựng đập:

Điều này thường kiểm tra hoặc giảm vận tốc chạy để đất hỗ trợ thảm thực vật.

5. Nông nghiệp đường viền:

Kiểu canh tác này thường được thực hiện trên sườn đồi và rất hữu ích trong việc thu thập và chuyển hướng chạy trốn để tránh xói mòn.