Phòng lao động trong tổ chức công nghiệp hiện đại

Phân công lao động là một tính năng quan trọng của tổ chức công nghiệp hiện đại. Phân công lao động chiếm một vị trí rất quan trọng trong quy trình sản xuất hiện đại và bổ sung rất lớn vào tổng sản lượng và sự giàu có của một quốc gia mà Adam Smith, cha đẻ của kinh tế học, đã chọn nó làm chủ đề đầu tiên để thảo luận trong cuốn sách của mình. Một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các quốc gia.

Phân công lao động có thể đơn giản hoặc phức tạp. Phân công lao động đơn giản đề cập đến việc sản xuất một hàng hóa của một người. Trong một xã hội nơi sự phân công lao động đơn giản chiếm ưu thế, mỗi công nhân sẽ chỉ sản xuất một mặt hàng. Một số sẽ sản xuất vải, một số sẽ làm giày, một số khác sẽ sản xuất nông sản nhưng mọi người sẽ sản xuất nông sản hoặc vải hoặc giày.

Trong các xã hội làng cổ đã có sự phân công lao động đơn giản này và do đó, xã hội làng cũ bao gồm những người nông dân sản xuất hàng nông sản, thợ dệt làm vải, thợ làm giày và sửa giày, v.v. Nhưng, trong thời hiện đại, sự phân chia của lao động là loại phức tạp.

Trên thực tế, chính sự phân công lao động phức tạp đã làm tăng rất nhiều năng suất của hệ thống sản xuất hiện đại. Phân công lao động phức tạp có nghĩa là việc tạo ra một bài viết được chia thành nhiều quy trình và mỗi quy trình được thực hiện bởi một công nhân riêng biệt hoặc một nhóm công nhân riêng biệt.

Do đó, sự phân công lao động phức tạp đề cập đến sự chuyên môn hóa trong một hoạt động hoặc quá trình. Mỗi nhóm công nhân chỉ chuyên về một quy trình sản xuất hàng hóa. Quá trình có thể được chia thành các quy trình phụ và do đó phân công lao động có thể trở nên phức tạp hơn.

Trong các cửa hàng may đo hiện đại, việc may áo sơ mi được chia thành các quy trình khác nhau. Một số công nhân chỉ làm công việc cắt may, một số công nhân khác chỉ làm công việc của May may vá, và vẫn là một nhóm công nhân riêng biệt cài nút, v.v ... Đây là sự phân công lao động phức tạp trong việc may áo sơ mi. Một số lợi thế được tuyên bố cho hệ thống phân công lao động. Hệ thống phân công lao động đã được chứng minh là mang lại lợi ích to lớn cho xã hội.